Bacom Consultancy Groep

Een overzicht van onze diensten:

  • Full-Service

    Bacom Consultancy Groep is een snel groeiend full-service administratiekantoor met de ambitie een totaalpakket aan financieel-administratieve diensten te bieden. Kwaliteit en maatwerk zijn daarbij leidraad. Resultaat is het doel. Het is uiteindelijk uw resultaat dat telt.

Administratieve dienstverlening

Voeren wij uw complete financiële administratie, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor in handen van Bacom Consultancy Groep.

 

Is onze rol beperkt tot bijvoorbeeld het opstellen van de jaarrekening en tussentijdse financiële overzichten, of het opstellen van een begroting inclusief prognoses en het maken van financiële analyses, dan werken wij met de aangeleverde gegevens. 

 

Begeleiden wij uw administratie, óf stellen wij uw ondernemingsplan op en begeleiden wij tevens uw financieringsaanvraag dan is onze adviserende rol relatief weer groter.

Fiscale aangifte en adviezen

Samenhangend met de bedrijfsvorm zijn er fiscale regels die u moet kennen. Het voeren van een inzichtelijke administratie en het tijdig doen van aangiften zijn slechts de eenvoudige fiscale zaken waar iedere onderneming mee te maken heeft. 

 

Interim diensten

Om ervoor te zorgen dat uw administratie uw bedrijfsvoering op de juiste wijze ondersteunt, dienen rapportages en de gegevens die leiden tot rapportage correct te worden verwerkt.

Uw beleid en strategie zijn immers gebaseerd op de aangeleverde rapporten, die tevens een belangrijk controle instrument vormen. Samen kijken wij naar uw administratiesysteem, brengen waar nodig wijzigingen aan en zorgen voor een goede structuur. Daartoe kan ook het opzetten van een management rapportage systeem behoren.

 

Personeelsdiensten

Het is aan u om te bepalen welke mens op de juiste plek is binnen uw organisatie. De administratie en registratie die het hebben van personeel met zich mee brengt is echter gemakkelijk uit te besteden. Een optie waar veel ondernemingen voor kiezen gezien de omvang van de werkzaamheden en tegelijk vergaande kennis die wordt gevraagd van de administratie, personeelsmedewerker of directie. 

Copyright © 2013 Bacom Consultancy Groep. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden Bacom Consultancy Groep