Heeft u als kind in 2017 een schenking van meer dan € 5.320 ontvangen, dan moet u daarvan vóór 1 maart 2018 aangifte doen.

U moet (juist) ook aangifte doen, als u gebruikmaakt van een verhoogde vrijstelling. Denk aan de eenmalige schenking van ouders aan kinderen (of hun partners) die ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar. Deze eenmalige schenking bedroeg maximaal € 25.526 in 2017. Daarnaast kon in 2017 aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde eenmalig vrijgestelde schenking worden gedaan van maximaal € 53.176 voor een dure studie.

Het is ook mogelijk dat u in 2017 een eenmalig vrijgestelde schenking voor de eigen woning heeft ontvangen. Die vrijstelling bedraagt maximaal € 100.000. Dat kan een schenking van uw ouders zijn geweest of van iemand anders. U moet in 2017 dan wel tussen 18 en 40 jaar zijn geweest. Ook in dit geval moet u vóór 1 maart 2018 een schenkingsaangifte indienen, waarin u verzoekt om toepassing van de vrijstelling.

recente berichten