Download de nieuwsbrief via deze link!

U kunt o.a. verwachten:

Tips voor de ondernemer

 • Laag btw-tarief digitale publicaties
 • Versterking positie franchisenemers
 • Help! Uw leverancier komt zijn verplichtingen niet na
 • NHG-hypotheek voor ondernemers na 1 jaar

Tips voor de DGA

 • Maatregelen tegen veel lenen bij uw bv
 • Bijtelling auto telt mee voor gebruikelijk loon
 • Voorkom hoofdelijke aansprakelijkheid bij turboliquidatie
 • Van eenmanszaak naar bv: zeg vrijwillige ZW-verzekering op
 • Ingangsdatum ODV-uitkeringen

Tips voor werkgevers en werknemers

 • Zieke werknemer houdt recht op leaseauto
 • Verzoek om verkorting duur loonsanctie ten onrechte geweigerd
 • Hogere bijtelling voor elektrische auto’s
 • Uitbreiding recht op transitie vergoeding
 • Gebruik fictief BSN mag niet
 • Zwangere werkneemster moet medische verklaring voortaan zelf bewaren
 • Heeft uw zieke oproepkracht recht op loon?
 • Reageer tijdig op een verzoek om arbeidstijdverkorting
 • Werknemer moet arbeidsongeschiktheid melden bij pensioenfonds

Tips voor elke belastingbetaler

 • Aftrek monumentenpanden vervalt; aftrek scholingsuitgaven nog niet
 • Percentages forfaitair rendement in box 3 voor 2019
 • Aflossen eigenwoningschuld niet altijd de beste keuze
 • SDE+ subsidie (zonnepanelen) open
 • Bewaar oude aangiften
 • Vraag tijdig voorlopige aanslagen aan en verlaag uw box-3-grondslag
 • Meer kinderbijslag en kindgebonden budget in 2019
recente berichten