De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdracht- nemer daardoor geen boetes of nahef ngen te vrezen, wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Oorspronkelijk was de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2018. Omdat het nieuwe kabinet hier opnieuw keuzes in zal moeten maken, kiest staatssecretaris Wiebes voor het uitstellen van de handhaving met een halfjaar. U krijgt zo voldoende tijd om uw werkwijze aan te passen.

Niet voor kwaadwillenden
Het uitstel van de handhaving blijft niet gelden voor kwaadwillenden. Wie kwaadwillend is, laat opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid ontstaan of voortbestaan, als hij/zij weet – of had kunnen weten dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. De handhaving richt zich nu eerst op de ernstigste gevallen, waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Merkt de Belastingdienst iemand aan als kwaadwillend, dan wordt handhavend opgetreden. De Belastingdienst kan dan correctieverplichtingen of nahef- ngsaanslagen opleggen. Uit eerdere berichten blijkt dat de Belastingdienst tot nu toe slechts 10 kwaadwillenden in onderzoek heeft.

Beoordeling modelovereenkomsten
U kunt in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is niet nodig om – in afwachting van de herijking – nieuwe (model)over- eenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Wie toch een overeenkomst ter beoordeling aanbiedt, wordt gewoon geholpen.

recente berichten