U betaalt als werkgever over het loon van uw werknemers meestal de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw). In bepaalde gevallen betaalt de werknemer zelf een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, die u dan inhoudt op zijn/ haar nettoloon.

Dat geldt bijvoorbeeld voor pseudo-werknemers (opting-in), maar ook voor DGA’s (bestuurders van hun BV) die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De heffing of bijdrage wordt berekend over het loon van de werknemer tot een bepaald maximum. Het maximumbijdrageloon is in alle gevallen gelijk en bedraagt in 2018 € 54.614 (in 2017: € 53.701). Het percentage van de werkgeversheffing Zvw is in 2018 ook omhoog gegaan van 6,65% naar 6,90%. De werknemersbijdrage Zvw bedraagt dit jaar 5,65%.

recente berichten