In de Belastingplannen 2018 van het vorige kabinet staan geen grote wijzigingen in de inkomstenbelasting (IB). In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet worden daarentegen wel ingrijpende wijzigingen aangekondigd in de inkomstenbelasting.

De meeste van die plannen moeten nog in wetsvoorstellen worden verwerkt en door de Tweede en daarna de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Met enkele van de plannen wil de nieuwe regering echter haast maken. Deze plannen zijn inmiddels ingebracht in de Belastingplannen voor 2018.

Maatregelen ingebracht in Belastingplannen 2018
Op het terrein van de inkomstenbelasting gaat het om twee maatregelen. Ten eerste de afschaffing van de regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine hypotheek heeft. Deze regeling wordt vanaf 2019 stapsgewijs in 30 jaar afgeschaft. De andere maatregel betreft de wijzigingen per 1 januari 2018 in box 3. Als de Tweede en daarna de Eerste Kamer de Belastingplannen voor 2018 goedkeuren, dan gaat bijvoorbeeld het he ngsvrije vermogen in box 3 al op 1 januari 2018 omhoog naar € 30.000 per belastingplichtige en wordt er meer aangesloten bij het werkelijk spaarrendement, waardoor het actief rendement lager wordt.

Andere maatregelen
Andere ingrijpende IB-maatregelen uit het regeerakkoord worden nog verwerkt in aparte wetsvoorstellen. Daarom beperken we ons nu tot het noemen van de belangrijkste:

  • het terugbrengen van het aantal belastingschijven van vier naar twee: een laag tarief van 36,93% dat geldt voor een inkomen tot € 68.600 en een hoog tarief van 49,5% voor het inkomen daarboven;
  • afbouw met 3% per jaar van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020, zodat vanaf 2023 de aftrek maximaal 36,93% bedraagt;
  • verlaging van het eigenwoningforfait vanaf 2020 van 0,75% naar 0,60% over de WOZ-waarde van een woning vanaf € 75.000;
  • afbouw met jaarlijks 3% vanaf 2020 van de zelfstandig- enaftrek en de aftrek van andere aftrekposten, zoals giften, ziektekosten en lijfrentepremie, totdat een aftrek tegen een tarief van 36,93% is bereikt;
  • verhoging in 2020 van het box-2-tarief van 25% naar 27,5% en in 2021 naar 28,5%. Een dividenduitkering uit uw eigen BV wordt dan dus een stuk duurder.

Volgend jaar worden voor deze maatregelen waarschijnlijk wetsvoorstellen ingediend waarover de Tweede en de Eerste Kamer dan zullen beslissen.

Meer lezen? Download onze eindjaarsspecial via deze link.

recente berichten