Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op uw deurmat. Deze WOZ-beschikking betreft de waarde van de woning of het gebouw per 1 januari 2017.

Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren, want hoewel de woningmarkt wel weer is aangetrokken, profiteert niet iedere huizenbezitter van dit herstel. De WOZ-beschikking is niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.

Op tijd bezwaar maken
Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet u binnen 6 weken na de dag- tekening van de beschikking daartegen bezwaar maken bij uw gemeente. U kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Is de hiervoor genoemde 6-wekentermijn verstreken en heeft u geen bezwaar gemaakt? U zit dan dus aan de vastgestelde waarde vast voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van het eigenwoning-forfait in de inkomstenbelasting.

recente berichten