Zijn u en uw partner van plan in 2018 te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan en heeft u een gezamenlijke eigen woning? Sinds de inwerkingtreding van het de beperkte gemeenschap van goederen op 1 januari jl. gaat die woning tot de beperkte gemeenschap van goederen behoren.

Daartoe bent u ieder dan voor 50% gerechtigd. Ook als u en uw partner de woning niet ieder voor de helft heeft gekocht, maar bijvoorbeeld u voor 60% en uw partner voor 40%. Wilt u niet dat door het huwelijk of het partnerschap de woning bij helfte tot de beperkte gemeenschap gaat behoren, dan doet u er verstandig aan om huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden te laten opstellen. Daarin laat u de gewenste eigendomsverhouding vastleggen.

recente berichten