Als u een woning erft, moet u de waarde van die woning in beginsel op de WOZ-waarde waarderen van het jaar van overlijden. De peildatum van die WOZ-waarde is 1 januari van het jaar vóór het overlijdensjaar.

U mag ook kiezen voor de WOZ-waarde op de peildatum van het overlijdensjaar. Daar moet u in de aangifte voor de erfbelasting dan wel expliciet om verzoeken. Bij een overlijden in 2017 wordt de waarde van de geërfde woning zonder verzoek dus op de WOZ-waarde 2017 vastgesteld, met als waardepeildatum 1 januari 2016. Mét verzoek wordt de WOZ-waarde van 2018 gehanteerd, met de waardepeildatum 1 januari 2017.

Tip
U kunt als erfgenaam ook zelf een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen en vervolgens tegen deze beschikking bij uw gemeente bezwaar maken als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde.

recente berichten